Sciwind Biosciences Co.,Ltd.

                                                                         Address:No.57,Baiyang Ave Kejiyuan Road, BDA, Hangzhou, Zhejiang

                                                                                 No.6, Rongjing East Street, BDA, Yizhuang, Beijing

                                                                         Phone:010-87120826

                                                                              E-mail:HR@sciwind.com.cn


 No.57,Baiyang Ave Kejiyuan Road, BDA, Hangzhou, Zhejiang

 

No.6, Rongjing East Street, BDA, Yizhuang, Beijing